Nainstalujte si:
       

Překlad storm


storm = bouře; zuřit; vichr; vichřice; bouřka; útok (na); dobytí (čeho); cyklón; příval; záplava; déšť; krupobití; zteč; úder; nápor; bouřit; burácet; vztekat se; hnát se; vyrazit; vzít ztečí; strhnout; bouřka s blesky; náhlé zhoršení choroby; vzít útokem
dust storm = písečná bouře; prachová smršť; prašná bouře;
ice storm = ledová bouřka; ledová bouře;
rain storm = bouře doprovázená lijákem; liják; take by storm = vzít útokem; ride out the storm = proplout úskalím;

Překlad storm z webu:
Storm could mean typhoon.  Bouře by mohla znamenat tajfun.
The storm is coming.  Bouře se skutečně blíží.
There's a storm coming in.  Přichází bouře.
We had a storm that night, too.  A tu noc byla bouře.
It's a pretty big storm ..  Je tu pořádná sněhová bouře.
There had not been a storm in days.  Už několik dní nebyla bouře.
This is the beginning of the storm season.  Začíná období vichřicí.
The news said there might be a storm coming through.  Ve zprávách říkali, že možná přijde bouřka.
They must be out of there before the storm strikes.  Musejí tu oblast opustit dřív, než udeří bouře.
He made what time he could, looking to the storm with hope.  Využíval zbývajícího času a s nadějí hleděl k bouři.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstory   stove   stowage   stowage bay   stowage compartment   strabismus   straight   straight and narrow