Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad storing do češtiny

storing = uskladnění; ukládající; uložení do paměti; zaváděcí; ukládání; skladující; skládající (do zásoby); skladování; vkládání; střádání; uchovávání; uskladňovací; skladovací; akumulace; hromadění; odležení; zásobní nádrž
archival storing = archivní uložení; archivní úschova;

Příklady překladu slova "storing" z webu:

For storing secret information.  K uchovávání tajných informací.
Bodies aren't just handy things for storing your mind in.  Těla nejsou jen vhodné věcičky pro umístění mozku.
Do you have any idea what my grandfather is storing in your bank?  Netušíte, co má můj dědeček u vás uloženo?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstorm   story   stove   stowage   stowage bay   stowage compartment   strabismus   straight