Nainstalujte si:
       

Překlad storey


storey = podlaží; etáž; patro; přízemí; příběh; terasa; příběhový; vrstva vegetace; patrový rošt
attic storey = podkrovní podlaží; podkroví;
half storey = mansardové patro; polopatro;
retreating storey = ustupující patro; ustupující podlaží;
upper storey = horní patro; horní etáž;

Překlad storey z webu:
From the second storey there was an adequate view of the grounds.  Z prvního patra byl dostatečný rozhled po pozemcích střediska.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstoring   storm   story   stove   stowage   stowage bay   stowage compartment   strabismus