Nainstalujte si:
       

Překlad storage


storage = sklad; uskladnění; skladovací; skladné (poplatek za uložení); úschovné; uložení; skladiště; paměť (počítače); pamatování; akumulační; úschova; uchování; retence; nadržení; vzdutí vody; akumulace; nahromadění; datový nosič; hromadění; vzdutí; zásoba
active storage = aktivní paměť; aktivní ukládání;
addressed storage = adresovaná paměť; paměť s výběrem podle adresy;
alphanumeric storage = paměť textu; textová paměť; alfanumerická paměť;
auxiliary storage = pomocná paměť; vnější paměť; led;

Překlad storage z webu:
Storage compartments above and below the beds.  Skladovací prostory nad a pod postelemi.
Pattern storage .  Vzorcové ukládání.
In the storage unit, she said.  Ve skladu.
Is there a storage place in town?  Je tady ve městě nájemní sklad?
Is there a central storage area?  Existuje nějaká centrální spisovna nebo archiv?
Paris looks like a giant storage depot.  Paříž vypadá jako gigantické skladiště.
The television was on a matching storage box.  Na druhé podobné krabici stál televizor.
Did you think he was in cold storage before he came back here?  Copak sis myslela, že než se sem vrátil, ležel někde v mrazáku?
It was hotter than red blazes in the storage shed.  Trápilo je to víc než modré plameny v skladištním přístěnku.
She opened the door and went straight to the storage room, as usual.  Otevřela dveře a zamířila jako obvykle rovnou do skladiš­tě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstorage capacity   storage element   storage room   store   stores   storey   storing   storm