Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stopped do češtiny

stopped = zastavil (4. p., se); zastavený; obsazený; odvolaný šek
payment stopped = zakázaná platba; zastavená platba;

Příklady překladu slova "stopped" z webu:

Stopped moving.  Přestala se pohybovat.
He stopped her.  Zarazil ji.
That one stopped me.  To mě zarazilo.
He had finally stopped talking.  Konečně zmlkl.
And this time it stopped cold.  A tentokrát nadobro.
Mark felt weak again, and stopped looking at him.  Odvrátil zrak.
Urn ran after him and then stopped briefly and turned.  Buď opatrný!
She picked up the phone but he stopped her.  Zvedla telefon, ale on ji zastavil.
Beverly got him off in a hurry and stopped the trace.  Beverly ho rychle odbude a zastaví lokaci.
He's sealed off in there, so the infection is stopped at that point.  Ostatní laboratoře jsou zatím v pořádku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstopper   storage   storage capacity   storage element   storage room   store   stores   storey