Nainstalujte si:
       

Překlad stony


stony = kamenný; kamenitý; strnulý (jako kámen); zkamenělý; bezcitný (jako kámen); tvrdý (jako kámen); peckovitý (ovoce); štěrkovitý; kamenový; dutý (bez peněz)


Překlad stony z webu:
Dunross kept his face stony and his voice level.  Dunross zachoval bezvýraznou tvář a vyrovnaný hlas.
He trotted up the steps into a welcome stony chill.  Vyběhl po schodišti do vítaného chladu kamenných zdí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstony broke   stool   stop valve   stoping   stoppage   stopped   stopper   storage