Nainstalujte si:
       

Překlad stony broke


stony broke = dutý (bez peněz); švorc; kamenité pobřeží
be stony broke = být bankrot; být na mizině; být švorc;
stool   stop valve   stoping   stoppage   stopped   stopper   storage   storage capacity