Nainstalujte si:
       

Překlad stomach


stomach = žaludek; břicho (žaludek); chuť k jídlu; choutka (žádost); žádost (choutka); strávit (sníst); sníst; spolknout (urážku, přen.); hněv; mít odpor k (3. p.); odmítat; pýcha; snášet; trpět; tvrdošíjnost; zlobit se; žaludkový; žaludeční; bolení
empty stomach = prázdný žaludek; vyprázdnit žaludek;
upset stomach = zkažený žaludek; způsobit nevolnost; on an empty stomach = na prázdný žaludek;

Překlad stomach z webu:
My stomach heaved.  Zvedl se mi žaludek.
Again his stomach fell over.  Znovu se mu sevřel žaludek.
He had little stomach for cruelty.  Na krutost neměl žaludek.
I don't have the stomach for this.  Na tohle nemám žaludek.
I wonder they had any stomach for it.  Divím se, že na něj měli žaludek.
The only thing worse than my stomach was the heat.  Jediná horší věc než můj žaludek bylo vedro.
She started to get up and her stomach rumbled.  Chystala se, že vstane, a zakručelo jí v žaludku.
A sensation of bright heat bloomed in her stomach and chest.  V její hrudi a břichu náhle vykvetl pocit řezavého horka.
The orderly made an entry as he squeezed my stomach wall.  Sestra zapisovala a on už mi mačkal břicho.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstomatitis   stone   stony   stony broke   stool   stop valve   stoping   stoppage