Nainstalujte si:
       

Překlad stocks


stocks = cenné papíry; lešení pro stavbu lodi; inventář; valchovna; skladní účetní
buffer stocks = nárazníkové zásoby; mezisklad;
dollar stocks = akcie amerických společností; akcie americké společnosti;
excessive stocks = nadnormativní zásoba; nadnormativní zásoby;
fancy stocks = spekulační cenné papíry; výherní cenné papíry;

Překlad stocks z webu:
Only that it's real, the girl in the stocks said.  Jen to, že to je skutečné, řeklo děvče v kládě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstoker   stolen   stolen goods   stomach   stomatitis   stone   stony   stony broke