Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stint do češtiny

stint = omezovat; šetřit; skrblit (čím); štace; mez (hranice); omezení; omezené množství; úkol; penzum; odměřovat skromně (omezovat); hranice (mez); příděl; omezit; škudlit; jespák obecný; přestat; přítrž; skromně odměřovat; ustat; doba služby; nasazení
without any stint = neomezeně (bez mezí, hranic);
stirrer   stitch   stock   stocking   stocks   stoker   stolen   stolen goods