Nainstalujte si:
       

Překlad still


still = ještě; stále; tichý; tiše; klidně; tlumený; utišený; mlčící; klidný; stálý; dosud; nicméně; nehybně; ticho; klid; destilační přístroj; utišit; utišit se; uklidnit; upokojit; pokojný; nehybný; mrtvý při narození (dítě, zast.); přesto; zase naopak; přece
stand still = zastavit se (nehýbat se); stát (nehýbat se); ustat; zastavit (se); stagnovat;
stripping still = odháněcí kolona (destilační); vypuzovací kolona (destilační); vytěsňovací kolona (destilační);

Překlad still z webu:
Still there?  Jste tam?
You still are.  A pořád jsi.
He was still alone.  Stále byl sám.
The bird was still speaking.  Pták mluvil dál.
So why is he still here?  Tak proč tu zůstává?
I wondered if she was still alive.  Jestli je ještě naživu.
Get out of here while you still can.  Dostaň se odsud, dokud můžeš.
Is the way down to the basin still open?  Je cesta dolů k pánvi stále otevřená?
He could see no trailing car but he still did not relax.  Stejně nebyl úplně klidný.
Because others are here and tongues wag, we must still be cautious.  Musíme se stále na pozoru míti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstimulant   stimulation   stimulus   stingy   stint   stirrer   stitch   stock