Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stiff do češtiny

stiff = strnulý; tuhý; škrobený (upjatý); ztuhlý; nehybný; přísný; neoblomný; upjatý (škrobený); toporný; utkvělý; nepřístupný (přísný); odměřený (přísný); ztuha; prkenně; zkostnatělý; kostnatět; ustrnulý; prkenný; nucený úsměv; neohebný; naškrobený; neústupný
get stiff = strnout; tuhnout;

Příklady překladu slova "stiff" z webu:

Stiff introductions were made.  Představování vyznělo koženě.
It was stiff and heavy.  Byla tvrdá a poměrně těžká.
Granny gave a stiff nod.  Bábi se prkenně uklonila.
It was the first stiff they had received that night;  Byla to první mrtvola, kterou té noci dostali;
Stephano managed a shrug, a stiff one.  Stephano se přinutil pokrčit rameny.
I believe she has passed quite a stiff exam.  A jsem přesvědčený, že podstupuje opravdu tvrdou životní zkoušku.
Stay here, and don't move, he said with stiff jaws.  Počkejte tady a nehýbejte se, řekl se sevřenými rty.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstiffener   stiffening   stiffness   stile   still   stimulant   stimulation   stimulus