Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sticks do češtiny

sticks = tyče; dříví; zapadákov; paličky; klacek; vložky; přepadení
as cross two sticks = mrzutý;

Příklady překladu slova "sticks" z webu:

The red sticks were not dynamite.  V červených patronách nebyl dynamit.
You mean something that sticks out?  Myslíš tím něco, co se liší?
Somehow the phrase 'mere apprentice' sticks in my mind.  Nějak mi utkvěl výraz hloupý učedník .

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstiff   stiffener   stiffening   stiffness   stile   still   stimulant   stimulation