Nainstalujte si:
       

Překlad sterilization


sterilization = sterilizace; sterilování; sterilace; sterilizační; dezinfekce; vysterilizování; sterilizování; sterilizovat (učinit neplodným)
dry sterilization = sterilace horkým vzduchem; horkovzdušná sterilace; dry heat sterilization = sterilace horkým vzduchem;

Překlad sterilization z webu:
Minimal sterilization procedures:  Minimální sterilizační postupy:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsterilizer   sternum   steward   stick   sticker   sticking   sticks   stiff