Nainstalujte si:
       

Překlad steps


steps = kroky (pl.); schody; kráčí; opatření (pl.); kaskády; stupně; schodiště (obv. venku, z kamene či betonu); přenosné schody; dvojžebřík; venkovské schody; kroky zpět
take steps = podniknout kroky; učinit opatření; podniknout opatření; přijmout opatření; take adequate steps = podnikat vhodné kroky;
take legal steps = stíhat soudně;
take necessary steps = podniknout nutné kroky;

Překlad steps z webu:
Steps must be taken to save him, too.  Musíme podniknout všechno pro jeho záchranu.
The steps are steep.  Schody jsou příkré.
Thus our steps are guided.  Tím se řídí naše kroky.
Mark was two steps behind.  Mark běžel dva kroky za ním.
LuTze took a few steps back.  LuTze o několik kroků ustoupil.
Mae was a couple of steps behind me.  Mae byla pár kroků za mnou.
Tenar had gone only a few steps when she paused.  Tenar se však po několika krocích zastavila.
The two men strolled up the terrace steps side by side.  Společně vyšli na terasu.
The ship's medical office was only a few steps aft.  Ošetřovna byla jen několik kroků směrem k zádi;
It continued, and yet at times he heard her steps clearly.  Trvaly a chvílemi jasně slyšel její kroky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsterilization   sterilizer   sternum   steward   stick   sticker   sticking   sticks