Nainstalujte si:
       

Překlad step response


step response = přenosová funkce; skoková odezva; několikastupňová raketa
unit step response = odezva na jednotkový skok; přechodová charakteristika;
Stephen   steps   sterilization   sterilizer   sternum   steward   stick   sticker