Nainstalujte si:
       

Překlad steering


steering = řízení (natáčení volantu); kormidlování; řídicí; správní; řídicí ústrojí; řídicí mechanismus; řídící; ovládání; kastrační; kormidelní; kastrace; řídicí mechanizmus; řiditelná hnací náprava
Ackermann steering = Ackermannovo řízení; řídicí ústrojí s rejdovými čepy;
air-assisted steering = řízení s pneumatickým posilovačem; řízení pneumatickým posilovačem;
axle-pivot steering = řídicí ústrojí s rejdovými čepy; Ackermannovo řízení;

Překlad steering z webu:
The steering wheel was thick and covered with leather.  Volant byl široký a pokrytý kůží.
So the power steering was on.  Posilovač řízení fun­goval.
Her feet touched the steering wheel.  Cítila, že došlápla na volant.
But cats are good at steering people.  Jenže kočky jsou v řízení lidí moc dobré.
King waited, drumming his fingers on the steering wheel.  King vyčkával, prsty bubnoval na volant.
Get a firstdegree burn if you touch your steering wheel.  A když sáhnete na volant, máte popáleninu prvního stupně.
She reached out, touching his nearer hand on the steering wheel.  Natáhla paži a dotkla se jeho ruky na volantu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsteering angle   steering column   steering gear   steering ratio   steering shaft