Nainstalujte si:
       

Překlad steering ratio


steering ratio = převod řízení; převodový poměr řízení; reagování řízení
overall steering ratio = celkový převod řízení; převod řízení celkový;
steering shaft   steering system   steering wheel   stencil   step function   step response   Stephen   steps