Nainstalujte si:
       

Překlad steering gear


steering gear = kormidelní stroj; kormidelní zařízení; řízení; skříň řízení; hřídel hlavní páky řízení
Gemmer steering gear = Gemmerova převodka řízení; převodka řízení se šnekovým převodem; převodka řízení se šnekem a kladkou;
Ross-type steering gear = Rossova převodka řízení; převodka řízení se závitem a kolíkem; šneková převodka řízení;
steering ratio   steering shaft   steering system   steering wheel   stencil