Nainstalujte si:
       

Překlad steered


steered = řídil; řiditelný; řízený; řiditelná hnací náprava


Překlad steered z webu:
Danyal steered the mare to the left and the men rode on.  Danjal otočila klisnu doleva a muži projeli.
Instantly he steered port five degrees and prayed.  Okamžitě otočil kormidlem o pět bodů a modlil se.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsteered axle   steered wheel   steering   steering angle   steering column