Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad steer do češtiny

steer = řídit (směr jízdy vozidla); kormidlovat; vůl (mladý, volek); směřovat; plout; jet; letět; volek (mladý vůl); malý volek; vykastrovat; vykleštit; mířit (vést, kam); brát se (vést, mířit, kam); mít namířeno; býček; dirigovat; namířit; bulík; manévrovat
brake steer = táhnutí řízení při brzdění; natáčení volantu při brzdění;
bum steer = špatný tip (např. na výhru koně); špatná rada;
bump steer = samořízení kola vlivem propružení; změna sbíhavosti při propružení; neutrální zatáčivost vozidla;

Příklady překladu slova "steer" z webu:

Steer clear.  Pozor na něj.
I'll just steer south and west, he said.  Budu prostě kormidlovat na jihozápad, umiňoval si.
I'll try to steer you around the worst of it.  Pokusím se vás vyvést z nejhoršího.
Also, they have reasons to steer clear of the sex angle.  Taky mají důvody se vyhýbat sexuálním tématům.
When had he started advising the king to steer clear of me, and why?  Kdy začal radit králi, aby se mi vyhnul, a proč?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsteer angle   steered   steered axle   steered wheel   steering   steering angle   steering column   steering gear