Nainstalujte si:
       

Překlad steel


steel = ocel; ocelový; zocelit; ocelářský; ocelárenský; zatvrdit (zocelit); plávková ocel; poocelovat; vrták do kamene; vrták na horninu; zocelovat; žehlička; úhelník
alloy steel = legovaná ocel; slitinová ocel;
angle steel = úhelník; úhlová ocel;
basic steel = zásaditá ocel (hut.); bazická ocel;
blister steel = cementační ocel; cementová ocel;
case-hardening steel = cementační ocel; ocel k cementování;

Překlad steel z webu:
Steel hissed into sheath.  Ocel vjela do pochvy.
Cold steel odor.  Chladný pach oceli.
On the steel deck?  Na ocelovou palubu?
And it'll melt steel for welding.  Při svařování to taví ocel.
The noise of the steel kept its rhythm.  Zvuk oceli si zachoval svůj rytmus.
His hair was a graying steel color.  Vlasy měly ocelově našedlou barvu.
He saw the bulge of the steel whip.  Spatřil obrys ocelového biče.
Duncan went back to his task, sweeping steel against steel.  A ty to děláš.
The crane swung back to pick up the steel drums.  Rameno jeřábu se vrátilo pro ocelové soudky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsteel conduit   steer   steer angle   steered   steered axle   steered wheel   steering   steering angle