Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad steam do češtiny

steam = pára (vodní, též síla); výpary; opar; vařit v páře; jet plnou parou; pařit; napařovat; vypařovat; vypařovat se; parní; kouřit; kouřit se; napařit; usilovně pracovat; žebro; odpařovat; propařovat; zásobovat párou; soptit; sterilizovat parou; kmen; stonek
by steam = parou; parníkem;
dead steam = odpadová pára; výfuková pára; redukovaná pára; odpadní pára;
exhaust steam = odpadová pára; odvodní pára; výfuková pára;
heating steam = topná pára; pára k topení; ohřívací pára;
live steam = ostrá pára;

Příklady překladu slova "steam" z webu:

Steam boiled from the pan.  Z pekáče stoupala pára.
The steam hissed and the coffee began to drip.  Pára syčela a káva začala překapávat.
Brown liquid steam hissed out.  Se syčením z něj unikala hnědá tekutina.
She turned the steam off and looked up at him.  Vypnula kávovar a podívala se na něj.
The unmoving machine leaked steam and sat there.  Nehybný stroj tiše vypouštěl páru a seděl na místě.
She cradled her coffee, the steam rising to her face.  Skláněla se nad kávou a pára jí sloupala do obličeje.
Urn was still staring thoughtfully at the steam cart.  Urno stále ještě upíral zamyšlený pohled na parní vůz.
It's just that they had a real head of steam on.  Prostě proto, že tak zuřivě hnali.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsteam engine   steam iron   steamer   steel   steel conduit   steer   steer angle   steered