Nainstalujte si:
       

Překlad steady


steady = stabilní; trvalý; ustálit se; opora; pevný; upevněný; stejnoměrný; rovnoměrný; upevnit; ustálit; uklidnit; ustálený; stálý; neochvějný; upevnit se; uklidnit se; podpěra; opěra (soustruhu); luneta (opěra, soustruhu); pravidelný; vytrvalý; klidný; pevně
go steady = chodit spolu (milenci); mít známost (delší dobu); mít vážnou známost;
state steady = stacionární stadium; stadium dynamické rovnováhy;
supporting steady = luneta; opěra; opěrka;
work steady = opěrka; opěra;

Překlad steady z webu:
Steady pressure.  Stálým tahem.
Nothing steady as they say.  Nic takového.
He needed steady hands.  Potřeboval pevné ruce.
It's a good steady business.  Je to dobré a jisté zaměstnání.
The man's hand was steady enough, now;  Muž měl už docela pevnou ruku;
I stiffened my body to steady myself.  Strnul jsem, abych se nenechal porazit.
She looked up at me with steady eyes.  Podívala se na mě pevnýma očima.
The hand holding the gun was as steady as a stone.  Ruka, která držela zbraň, byla pevná jak kámen.
Arha looked down at her with a dark steady gaze.  Arha na ní visela očima.
Niun's face had been intent, the needle pursuing a steady rhythm.  Niunova tvář vyjadřovala plné zaujetí a jehla dodržovala stálý rytmus.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsteak   stealth   steam   steam engine   steam iron   steamer   steel   steel conduit