Nainstalujte si:
       

Překlad stead


stead = místo (zast.); užitek; služba (užitek); výhoda; podstavec; stanoviště; uklidnit; upevnit; ustálit; pomáhat; prospěch; prospívat; podporovat; stejnoměrný
in my stead = místo mě (na moje místo, zast.);
stand in stead = prospět (znamenat užitek); stand in good stead = pomoct (znamenat dobrý užitek); stand sb. in good stead = posloužit (komu);

Překlad stead z webu:
Steady, kid.  Zaraž, chlapče.
He's steady.  Je vyrovnaný.
It's too steady.  Až moc pevná.
The breeze was steady.  Brisa dula vytrvale.
His hands were not steady.  Jeho ruce byly neklidné.
His voice was weak, but steady.  Jeho hlas zněl slabě, ale pevně.
Okay, baby, now let's just hold steady...  No tak, pojď, ták...
Gornt stared back at him, his eyes steady.  Gornt se na něj díval a nehnul ani brvou.
Arha looked down at her with a dark steady gaze.  Arha na ní visela očima.
The tallow candle in her lantern burned dim and steady.  Světlo lojové svíčky v lampě bylo kalné a klidné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsteady   steak   stealth   steam   steam engine   steam iron   steamer   steel