Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad statutory do češtiny

statutory = zákonný; statutární (ze zákona, práv.); zákonem nařízený; veřejnoprávní; vyplývající ze zákona; podle stanov; státem nařízený; povinný; ustavující; zákonná pravomoc
statutory powers   staying   stead   steady   steak   stealth   steam   steam engine