Nainstalujte si:
       

Překlad statute


statute = statut; zákon; ustanovení; předpis; nařízení (zákon); směrnice; stanovy; pokyn; normativní právní akt; úřední; statutární; zákonový; zákoník
consolidating statute = kompendium zákonů; svod zákonů; kompilace zákonů;
declaratory statute = prováděcí nařízení; zákon deklaratorní; zákon vysvětlující;
directory statute = doporučující norma; zákonný předpis neopatřený sankcí; zmocňovací zákon;

Překlad statute z webu:
And no statute of limitations on when they come up.  A když se vynoří, nemají hranic.
Don't we have a statute on that?  Nemáme na to paragraf?
But even so, there is no statute of limitations on some stories.  Ale ani tak se některé příběhy neztrácejí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstatutory   statutory powers   staying   stead   steady   steak   stealth   steam