Nainstalujte si:
       

Překlad status


status = status (stav); stav; postavení (společenské); životní úroveň; prestiž; charakter; věhlas (společenský); role; společenské postavení; záznam o stavu nemoci / nemocného; kód vyjadřující stav; právní nebo společenské postavení; právní postavení; statut
advisory status = poradní statut; poradní status;
design status = konstrukční stav; stav konstrukce;
dominion status = statut dominia; postavení dominia;
employment status = stav zaměstnanosti; stav nezaměstnanosti;
immune status = imunitní stav;

Překlad status z webu:
Status report, over.  Hlášení stavu, přepínám.
Marital status is, of course, of importance.  Manželský stav důležitý je.
What's the status of the lawsuit?  V jakém stadiu je teď ten proces?
I like the status quo.  Já mám rád status quo.
It was a brandnew status symbol.  Byl to zbrusu nový symbol postavení.
Is there any change in status of runway three zero?  Změnila se něco na dráze třinula?
In aviation, there was never a status quo.  V letectví neměl status quo mista.
And they do not value survival above status as humans do.  A necení si přežití více než postavení, jako lidé.
They have a word for it, somewhere between status and assertion.  Mají pro to vlastní slovo, něco mezi statusem a prosazováním se.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstatute   statutory   statutory powers   staying   stead   steady   steak   stealth