Nainstalujte si:
       

Překlad stator


stator = stator; rozváděcí kolo měniče; skříň (u turbíny)
variable stator = řiditelný stator; regulovatelný stator;
statue   status   statute   statutory   statutory powers   staying   stead   steady