Nainstalujte si:
       

Překlad stationary


stationary = nehybný; pevný; nepřenosný (pevný); pevně instalovaný; neměnný; nepojízdný; nepohyblivý; stacionární (nepohyblivý); stabilní; stojatý; stálý; ustálený; stojmo; bez pohybu; konstantní; stojící; pevně zabudovaný; stávající; ustálené chování
be stationary = být stacionární (nepohyblivý); stát (být ve statickém stavu);

Překlad stationary z webu:
Stationary objects become invisible to them.  Stojící předměty se pro něj stávají nevidi­telné.
They were now more or less stationary in the air.  Teď ve vzduchu víceméně stáli.
Deimos is only three thousand kilometres above the stationary orbit.  Deimos je vzdálen pouhé tři tisíce kilometrů nad synchronní orbitou.
It's almost ah twothirds of the distance up to stationary orbit.  Vždyť je to skoro eh dvě třetiny dráhy k orbitální stanici.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstationary vehicle   statistics   stator   statue   status   statute   statutory   statutory powers