Nainstalujte si:
       

Překlad stationary vehicle


stationary vehicle = specializované vozidlo; zvláštní vozidlo; rentgenka s nepohyblivou anodou
collision with stationary vehicle = střet se stojícím vozidlem;
statistics   stator   statue   status   statute   statutory   statutory powers   staying