Nainstalujte si:
       

Překlad static


static = statický; stálý; staticky; rušivé zvuky; statická elektřina; klidný; klidový; nepohyblivý; šumy (rad.); elektronický (bez pohyblivých prvků); polovodičový (ne elektromechanický); statika; pevně instalovaný; atmosférický; nehybný; elektrostatický


Překlad static z webu:
Static hissed in my headset.  Ve sluchátkách mi zapraskalo.
The static continued.  Výboje trvaly.
There was heavy static on the line.  Zavládlo tíživé ticho.
The screen showed a static card, which read:  Na obrazovce se objevil nehybný nápis, kde se psalo:
There followed a minute of static on the line.  Následovala minuta statických výbojů na trase.
That's what we're hearing now, with the static screened away.  Teď ho je slyšet, když je šum potlačen.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstatic friction   station   stationary   stationary vehicle   statistics   stator   statue   status