Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad static friction do češtiny

static friction = statické tření; tření za klidu; geodetická výška (čerpadla)
coefficient of static friction = součinitel adheze;
station   stationary   stationary vehicle   statistics   stator   statue   status   statute