Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stated do češtiny

stated = uvedl; stanovený; uvedený; řečený; řádný; určený; deklarovaný kapitál
account stated = uzavřené konto; závěrečný účet; oběma stranami schválený účet; potvrzený zůstatek účtu;
conditions stated = podmínky uvedené; podmínky stanovené;

Příklady překladu slova "stated" z webu:

Regulation 19 stated simply:  Předpis 19 byl jednoduchý:
In two minutes, he stated our case clearly, then sat down.  Během dvou minut jasně vysvětlil celý případ a posadil se.
It wasn't, of course, the stated reason.  Ovšemže navenek uváděla jiný důvod.
Agents called at their houses and stated their business privately.  Agenti pro ně zašli až domů a vysvětlili jim celou záležitost osobně.
I do not grudge that he simply stated his opinion at the last.  Nereptám, že trval na svých názorech až do konce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstatement   statement of fact   statesman   static   static friction   station   stationary   stationary vehicle