Nainstalujte si:
       

Překlad state


state = stav / stát; stát (sloveso, stojí); stav (též postavení); státní; uvést; okolnosti; nádhera; oznámit; prohlásit; postavení; uveden; vzrušení; panství; pompa (paráda); paráda (pompa); reprezentační (parádní, přívlastkově); udat (uvést); vyjádřit; shledat
agricultural state = zemědělský stát; agrární stát;
amorphous state = beztvarost; amorfnost;
client state = klientský stát (odběratelský); zákaznický stát; klientský statut; závislá země; satelit; závislý stát;
clock state = stav hodin; údaj času;

Překlad state z webu:
State of the art.  Technická špička.
His state was close to sublime.  Blížil se tranzu.
What a state she must be in!  Jak jí musí být!
Right on the state line.  Přímo na hra­nici státu.
This is an unusual state of affairs in magical circles.  To je v magických kruzích stav velmi vzácný.
Everything is in a delicate state of balance.  Všechno je v jemné rovnováze.
You left me back at the state line.  Zapomněl jsi mě na státovce.
Somehow she got an education from our state schools.  Chodila do státní školy.
France wins wars and is in a continual state of crisis.  Francie války vyhrává a jde z krize do krize.
Larch wrote, delirious happiness is thought to be a state of mind.  Larch, je bláznivé štěstí považováno za stav mysli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstate information   state of emergency   stated   statement   statement of fact