Nainstalujte si:
       

Překlad state information


state information = informace o stavu (zařízení); stavová informace; informace o stavu zařízení; národní informační systém
faulty state information = informace o poruchovém stavu; poruchová informace;
state of emergency   stated   statement   statement of fact   statesman   static   static friction   station