Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad starting do češtiny

starting = začínání; začínající; uvedení v chod (startování); startovací; spouštěcí; začáteční; natáčení (spouštění v chod); startování; najíždění; rozběh (stroje); spouštění (stroje do chodu); startovní; rozjezdový; výchozí; nástupní; počáteční; rozjezd; spuštění
cold starting = spouštění motoru za studena; studený start;
controlled starting = regulované spouštění; řízené spouštění;
hot starting = teplý start; startování zahřátého motoru; spouštění teplého motoru;
sequential starting = sekvenční zapínání; ;

Příklady překladu slova "starting" z webu:

Starting the engine.  Zapínám motor.
We're starting again.  Už jdu.
He was starting to sweat.  Začal se potit.
They at the starting gate?  Už jsou na startu?
But already she was starting to dissolve.  Už se ale začínala rozpouštět.
That guy, he said, is starting to get on my nerves.  Tenhle chlap, řekl, mi začíná jít pěkně na nervy.
But now it seems to be starting again.  Ale teď se zdá, že to začíná znovu.
Hell, they have nothing to lose by starting over.  Přesvědčte ji, že by se měli dát chránit.
That's kinda shaky, too, but it's as good a starting place as any.  To je chatrné taky, ale klidně můžeme vyjít třeba zrovna z tohohle.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstarting motor   starting valve   state   state information   state of emergency