Nainstalujte si:
       

Překlad starter


starter = startér (doutnavkový zapalovač zářivky); předkrm; iniciátor; první chod; původce; natáčecí zařízení; spouštěč (startér); zapalovač; předkvas; zákvas; napojovací tyč výztuže; přidržovač šroubu; sytič; závodník; startovací; předkrmový; spouštěč motoru
air starter = spouštěč na stlačený vzduch; startér na stlačený vzduch; pneumatický spouštěč;
automatic starter = samočinný spouštěč; spouštěč;
butter starter = smetanový zákys; máslařský zákys;
car starter = spouštěč; spouštěč motoru; startér;

Překlad starter z webu:
My starter busted, he said.  Vyplivl mi startér, pravil.
As a starter he was for the birds, you know?  Při votvíračce by byl na pytel, žejo?
But don't hit the starter until the ramp drops.  Ale na startér nesahejte, dokud rampa nedosedne.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstarter switch   starting   starting motor   starting valve   state   state information   state of emergency   stated