Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad started do češtiny

started = začal; začali; počatý; rozehraný; rozjetý; rozjezd
get started = nastartovat; odstartovat; rozjet;

Příklady překladu slova "started" z webu:

Started acting suspicious and finally left.  Začal se chovat podezřele, a nakonec vypadnul.
You started it.  Tys začal.
A baby started crying.  Rozplakalo se dítě.
At once they started again.  Okamžitě znovu vykročili.
And the other one started laughing.  Druhý se začal smát.
He drank a lot, and started drugs.  Dost pil a dal se i na drogy.
As if on cue, the baby started crying.  A malá začala jako na povel brečet.
She arose when he sat up, and started for the door.  Když si sedl, vydala se ke dveřím.
He wiped the sweat off his face and started to go.  Setřel si pot z obličeje a dal se do kroku.
Mariko made a half bow to the room and started to leave.  Mariko se napůl uklonila a odcházela.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstarter   starter switch   starting   starting motor   starting valve