Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad start-up do češtiny

start-up = spouštěcí; začáteční; inicializace; spustit; uvést do chodu; začátek provozu; odstartování; rozběhový; začátek; náběhový; nastartování; startovací; spuštění; založení nového podniku; náběhová doba
system start-up = spuštění systému; inicializace systému; uvedení zařízení do provozu;
started   starter   starter switch   starting   starting motor   starting valve   state   state information