Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad staple do češtiny

staple = základ; svorka; základní; hlavní plodina; skoba; vlákno (vlny, bavlny apod.); jádro; jakost; sešít (drátky sešívačkou); roztřídit (vlnu, bavlnu); spojit; přibít; oko (k petlici); drátek (sešívačky); hlavní součástka; hlavní odvětví; hlavní surovina
wire staple = drátěná skobička; korunka; dvojdrátek;

Příklady překladu slova "staple" z webu:

Then staple your copy so everything stays in order.  Nakonec sešijte vlastní kopii, takže všechno zůstane v pořádku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstart   start-up   started   starter   starter switch   starting   starting motor   starting valve