Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stands do češtiny

stands = stojí (na čem); sedadla (stupňovitá); úplná výzbroj jednoho vojáka; porosty situované na
as the case stands = jak se věci mají; buy st. as it stands = koupit něco se vším všudy;

Příklady překladu slova "stands" z webu:

Stands to reason.  To moje vypadá spíš jako nějaká koruna.
She stands in my mind!  Ona zůstává v mém vědomí!
The kitchen stands right at the back of the house.  Kuchyně je v zadním traktu domu.
Think what he stands to lose.  Pomyslete jen, co všechno riskoval.
Yes, and the bottle stands as they left it.  Právě tak láhve - zůstala v tom stavu, v němž jsme ji nalezli.
I like a man who stands by his own.  Mám rád lidi, kteří si stojí za svým.
Take this message to the officer who stands just within the gates.  Důstojník si vzal tabulku a prohlédl si ji.
As if in answer to his question, the stands exploded in bedlam.  Jako v odpověď na jeho otázku vybuchl celý stadión v ukrutný pokřik.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstaple   start   start-up   started   starter   starter switch   starting   starting motor