Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad standards do češtiny

standards = standardy; normy; normalizační; standardní; porovnávací; zavedený; pohotovostní režim
emission standards = normy emisí; emisní normy;
handling standards = normy pro jízdní vlastnosti; předpisy pro jízdní vlastnosti;
moral standards = morální normy; mravní normy;
quality standards = jakostní normy; normy kvality; bezpečnostní normy;

Příklady překladu slova "standards" z webu:

Standards were exacting.  Normy byly náročné.
She was also, by the standards of other people, lost.  Podle běžných lidských standardů byla i ona svým způsobem ztracená.
We were dishonored according to their standards by surrendering.  Podle jejich měřítek jsme přišli o čest.
I was financially well off, rich by the standards of many.  Byl jsem na tom finančně dobře, podle měřítek mnohých jsem byl bohatý.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstanding   stands   staple   start   start-up   started   starter   starter switch