Nainstalujte si:
       

Překlad stand on


stand on = stát na (6. p.); trvat na (6. p.); udržovat; potrpět si na (trvat na); nezadat si; dělat s něčím cavyky
take one's stand on = bazírovat na (postavit se);

Překlad stand on z webu:
Stand on the tape.  Postavte se na značku.
I can't stand on it.  Umím to, dělávám je pro ovce.
You'll have to stand on a wheel.  Musíte si stoupnout na kolo.
It makes my hair stand on end.  Trvalo léta a stejně s tím ještě nejsme hotovi.
But they will make a stand on this side of the river!  Musí se obrátit na tomhle břehu a postavit se k obraně!
I have left my case to stand on its own strength.  Nechávám svou věc, ať se prosadí sama.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstand-by   standard   standard cost   standardization   standards   standing   stands   staple