Nainstalujte si:
       

Překlad stand idle


stand idle = zahálet; stát nevyužitý; mít prostoj; stát v
machines stand idle = stroje zahálejí; stroje stojí nevyužity; stroje mají prostoj;
stand on   stand-by   standard   standard cost   standardization   standards   standing   stands