Nainstalujte si:
       

Překlad stale


stale = zvětralý; vyčerpaný; oschlý; starý; ztvrdlý; vyčichlý; opotřebovaný; okoralý (chléb, pečivo); vyschlý; otřepaný (starý); žluklý (máslo); zatuchlý (vzduch); nečerstvý (pečivo, máslo, vzduch); vyčichnout; zvětrat; opotřebovat; močit (o koních); propadlý
grow stale = vyčichnout; zvětrat;

Překlad stale z webu:
Stale puke smell.  Zápach starých zvratků.
It was stale and safe.  Byl pro ni nudný a bezpečný.
A dry, sour, stale air sighed outward through the dark.  Tmou zavanul suchý, nakyslý, mrtvý vzduch.
Far at the front, a stale movie plays.  Vpředu na plátně pouštějí nějaký starý film.
And the bread was not as stale as in most kitchens.  A ať není chleba tak okoralý jako ve většině vývařoven.
Into a cramped elevator that smelled of stale smoke.  Vstoupili do výtahu, kde to páchlo kouřem.
The chill air smelled of cooked cabbage and stale tobacco.  Chladný vzduch zde páchl po zelí a vyčpělém tabáku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstalk   stamp   stamping   stanchion   stand   stand idle   stand on   stand-by