Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stake do češtiny

stake = sázka (bank); kůl; pranýř; sloup; dát do zástavy; podepřít; nabodnout (na kůl); vsadit; riskovat; hranice; bank (sázka); záměrka; dát v zástavu; upevnit (ke kůlu); přivázat (ke kůlu); odvážit se; přivazovat ke kůlu; tyčka; vklad; nasadit; kolík; výtyčka
be at stake = být v sázce;

Příklady překladu slova "stake" z webu:

I'll stake my reputation on it.  Na to vsadím svoji pověst.
I will stake my reputation on it.  Vsadím na to svou pověst.
There's more at stake than a few miles of national boundary.  Ve hře je víc než pár kilometrů státní hranice.
She was carrying a stake of her own!  Nesla si kolík!
Our whole lives are at stake in this.  Tady je ale v sázce celý náš život.
We don't even have a finished stake yet.  Nemáme hotový ještě ani jeden kolík.
How big an area does each worm stake out?  Na jak velké ploše červi operují?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstale   stalk   stamp   stamping   stanchion   stand   stand idle   stand on