Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad staircase do češtiny

staircase = schodiště (zejména se zábradlím); schodišťový trakt; schodišťový; schody; schodišťový prostor; schodišťová šachta; schodovitý signál
emergency staircase = schodiště nouzové; nouzové schodiště;
spiral staircase = točité schody; točité schodiště;
winding staircase = točité schody; schody točité; vinuté schodiště;

Příklady překladu slova "staircase" z webu:

A staircase led upward.  Za ní bylo schodiště vedoucí vzhůru.
A wide staircase led up to the next floor.  Před sebou měli široké schodiště vedoucí do dalšího patra.
They went down the staircase and out into the forecourt.  Sestoupili po schodišti a vyšli na nádvoří.
He went down the main staircase followed by a single guard.  Scházel po hlavním schodišti sledován jediným strážným.
The voice had come from behind him, but the staircase was empty.  Hlas přicházel odněkud za jeho zády, ale schodiště bylo opuštěné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstake   stale   stalk   stamp   stamping   stanchion   stand   stand idle