Nainstalujte si:
       

Překlad stain


stain = skvrna (potřísnění); špinit se; kaz; vada; hanba; barvit; zabarvit; zostudit; zhanobit; poskvrnit; poskvrnit se; potřísnění; potřísnit; zbarvit; zbarvit se; zneuctít; mořit (dřevo); poskvrna; barvivo; obarvit; namořit; třísnit; zamazat; zašpinit; umazat
rust stain = rezavá skvrna; skvrna od rzi;

Překlad stain z webu:
You'll stain your eyepits to reduce the sun glare.  Budeš přivírat oči, abys otupil sluneční výheň.
You see that stain on the carpet?  Vidíte na koberci tu skvrnu?
And why was the red stain larger than it had been?  A proč je ta rudá skvrna větší, než byla?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstaining   stair   staircase   stake   stale   stalk   stamp   stamping