Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stages do češtiny

stages = stupně; jeviště; období (pl.); instanční postup
training by stages = výcvik po etapách;

Příklady překladu slova "stages" z webu:

In various stages of decomposition.  Nacházely se v různých sta­diích rozkladu.
Arrestees shuffled past, all in various stages of processing.  Kolem mě proudili zatčení v různém stupni úředního zpracování.
It was a friendship still in the initial stages of development.  Jejich přátelství bylo dosud v počátečním stadiu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstain   staining   stair   staircase   stake   stale   stalk   stamp